ועדת הכנס ה-52 של האגודה
הסוציולוגית הישראלית

בחסות המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר

10-8 בפברואר 2021

הגשת תקצירים לכנס

לצפייה בקול הקורא לכנס

לקול קורא בשפה העברית
לקול קורא בשפה הערבית

לצפייה בקולות הקוראים של הקהילות

קהילת צריכה ותרבות
קהילת צבא וביטחון
קהילת סוציולוגיה של הכלכלה
קהילת סוציולוגיה אורבנית
קהילת משפחה
קהילת מגדר
קהילת לימודי מוגבלות
קהילת להט"ב קוויר
קהילת ידע מדע וטכנולוגיה
קהילת חינוך
קהילת סביבה וחברה
קהילת הגירה ודמוגרפיה
קהילת בריאות ורפואה
קהילת סוציולוגיה ציבורית

יש להגיש את תקצירי ההרצאות המוצעות דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. הוועדה המארגנת וראשי הקהילות המקצועיות הרלבנטיות יבחנו את התקצירים, ואלו שיימצאו מתאימיםות יתקבלו וישובצו להצגה במושבים המקבילים, בשולחנות העגולים או בתצוגת הפוסטרים. השיבוץ ייעשה תוך ניסיון לבנות מושבים לכידים ככל האפשר, שבהם דיאלוג משמעותי בין ההרצאות, כך שהשלם יעלה על חלקיו. חלק מהקהילות המקצועיות יוציאו בשבועות הקרובים קולות קוראים ממוקדים עבור המושבים שבאחריותן. מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של הקהילות השונות יישלחו לחברי.ות האגודה, וכן יפורסמו באתר הכנס ובעמוד הפייסבוק של האגודה הסוציולוגית (https://www.facebook.com/IsraelSociology)

עמוד הכנס באתר מכללת ספיר

https://www.sapir.ac.il/node/1362

מועד פתיחת הגשת התקצירים לכנס וההגשה תתאפשר החל מיום ד' 16/9/2020 באמצעות אתר הכנס
https://registration.israel-sociology.org.il/2021

פורמט הכנס

לאור נתוני ההדבקה הכנס יתקיים בצורה מקוונת.

מבנה הכנס

הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבי מיני-מליאה, מושבים נושאיים, שולחנות עגולים, תצוגת פוסטרים, מושבים מיוחדים וסדנאות. במושבי מליאה ומיני-מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות, ובמושבים הנושאיים יוצגו הרצאות שהוצעו על-ידי חברות וחברי האגודה תחת הנושא המרכזי של הכנס וכן בנושאים סוציולוגיים מגוונים. רוב המושבים הנושאיים (אך לא כולם) יאורגנו על-ידי אחת או יותר מהקהילות המקצועיות של האגודה. חלק מההרצאות שיתקבלו ישובצו למושב שולחנות עגולים, שבו יוצגו הרצאות בסגנון לא פורמלי, כדי לעודד שיח מפרה וידידותי בין חוקרים.ות החולקים.ות תחומי עניין משותפים. ועדת הכנס מעודדת את המציגים.ות להציג עבודותיהם.ן בעברית או בערבית ותעשה מאמץ להנגיש את הדברים לכלל המשתתפים.ות. בהתאם לפורמט הכנס, הוועדה תיערך להנגשתו לבעלי.ות מוגבלויות.

היום הראשון של הכנס יוקדש לסדנאות העשרה ופיתוח מקצועי מטעם המחלקה לתקשורת בספיר. בנוסף לכך, כמדי שנה, יוענקו במסגרת האסיפה השנתית של האגודה פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית על-שם אליהו לואי גוטמן למאמר המצטיין ופרס התיזה המצטיינת. קולות קוראים להגשת מועמדות לפרסים אלה יפורסמו בהמשך. הכנס ילווה במעטפת מדיה שתאפשר לחברי.ות הקהילה לחשוף את עבודותיהם.ן לקהל הרחב.

בברכת כנס מוצלח ופורה,

ועדת הכנס: מוטי גיגי (יו"ר הכנס), יעל ברדה (נציגת הכנס הבא), לב גרינברג (נשיא האגודה), דניאל דה מלאך (ספיר), הגר להב (ספיר), עליזה לוין (נציגת אוניברסיטאות), רגב נתנזון (ספיר), אליזה פרנקל (מזכירת האגודה), הילה צבן (נציגת מכללות וקהילות) ניצן רימון-צרפתי (ספיר), סיגל רון (ספיר), תמי רזי (ספיר), אורי שוורץ (יו"ר הכנס הקודם), ליאת ליפשיץ-מילווידסקי (ספיר), לבנת קונופני-דקלב (נציגת הדוקטורנטיםות). 

דילוג לתוכן